degas

9.22.13

taken from the Norton Simon’s website